Hitta till Villa Hälgholmen

Villa Hälgholmen  |  Holmagatan 34, 692 92 Kumla.
Tel: 070-274 80 76  |  info@villahalgholmen.se

Villa Hälgholmen ligger beläget ca 2.5 mil söder om Örebro, straxt utanför Kumla i ett litet samhälle som heter Hällabrottet.

Kommunikationer

Avstånd till aktiviteter

Kontakt